in

Yuvanın (Kreşin) Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Gönderi paylaş:

Çoğu çocuğun davranışlarında yuvaya başladıktan sonra değişiklikler gözlenir. Bunun sebebi nedir? Çocuk yeni girdiği ortama uyum sağlayabilmek için davranışlarını yeniden düzenlemeye çalışır. Uyum sürecinde çocuk, başka zamanlarda göstermediği tepkiler gösterebilir. Her çocuğun gösterdiği tepkiler kişiliğine, eğitim tarzına, geçmiş yaşantılarına ve yeni katıldığı grubun ve kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Çocuk ortamı tanıyıp kendini grubun bir parçası olarak algılamaya başladığında davranışlarını dengeleyip, her zamanki davranışlarına geri döner.

Neden bazı çocuklar çekingen, bazıları da saldırgan davranırlar ve saldırgan davranışlarını küfür ederek veya farklı tabirler kullanarak gösterirler?

Her çocuğun kendi bireyselliğinden kaynaklanan özellikleri vardır. Çocukların her biri aynı etkiye farklı tepkiler verirler. Çevrelerindeki modeller o zamana kadar öğrendikleri, çocuğun kişiliği, ortamla ilgili şartlar çocuğun saldırgan ya da çekingen tavırlar sergilemelerini etkiler. Çocukların yaptıkları davranışların yetişkinlere mesaj olması düzeyinde anlamı vardır. Her davranışı ile çocuk bir ihtiyacını anlatmak ister. Olumsuz duygular yaşayan çocuk, yaşadığı negatif duyguları deşarj etmeye çalışır. Bunun için de karşısındakine bunu yansıtıcı öğrendiği davranışları sergiler. Bu şekilde de belli ihtiyacı olan ilgi çekmeyi de başarmış olur.

Çocuklar yuvada ne gibi şeyler öğrenirler?

Yuva eğitimi, çocuğun aile ortamından düzenli bir eğitim ortamına ilk geçiş basamağıdır. Her yuvanın ve eğitim kurumunun eğitim amaçlarına yönelik programları vardır. Özel amaçlı eğitim kurumlarının dışında genel olarak yuvada çocuk grup içinde olmayı, sosyal ilişkileri, temel alışkanlıkları (beslenme, temizlik vb.) ve bunun gibi aktiviteleri öğrenir. Yuva programlarının çocuğun bilişsel ve psikomotor alanına yönelik uygulamaları vardır. Yuvada çocukların kendini ifade, el becerileri, grup kurallarına uyma gibi alanlarda deneyim ortamlarına girmesi sağlanır. Çeşitli kavramlar, oyunlar ve eğitsel tekniklerle çocuklara verilir.

Yuvanın çocuk gelişimi üzerinde etkisi var mıdır?

Ailenin kendi amaçlarına uygun olarak seçtiği yuva, çocuğun gelişimine olumlu katkılarda bulunur. Olumlu bir yuva deneyimi çocuğun psiko – sosyal, psiko – motor, bilişsel ve devinsel alanlarda gelişimini artırır.

Yuva, anne – babayı çocuk yetiştirme konusunda ne derece etkiler?

Eğitim kurumlarının, çocuğun eğitimi konusundaki sorumlulukları anne – babaya gerekli bilimsel bilgileri vermeyi de içerir. Pedagojik açıdan yapılan rehberlik, anne – babanın çocuk yetiştirme tarzlarını fark edip, hedeflerini belirleme konusunda onlara yol gösterir. Etkilenme ise anne – babanın istekliliğine ve işbirliğine yatkınlığına bağlıdır. İşbirliğine açık anne – babalar, çocukları ile ilişkilerini geliştirmek için yuvanın eğitim hizmetlerinden daha çok faydalanmayı isterler.

Bir çocuğun yuvaya gitmeye hazır olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Çocuğunu objektif olarak gözleyen bir anne – baba, uyguladığı eğitim yöntemlerini de bildiği için çocuğunun hangi noktalarda zorluk yaşayıp yaşamayacağını tahmin edebilir. Yuvaya gitme yaşı genel olarak 3 yaş olarak belirtilir ve bu yaş, çocuğun anneden bağımsızlaşmasıyla aynı tarihlere rastlar. Çocuğun anneden bağımsızlaşması, hazır oluşun temel adımı sayılabilir. Çocuğa o ana kadar verilen mesajlar, çocuğun hazır oluşunu etkiler. Çocukların geneli için ölçüt belirlemekten çok, şartlara ve çocuğa göre hazır oluşu gözlemek daha sağlıklıdır.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir