in

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği Alabilme (SGK) Şartları (2020)

İçindekiler

Gönderi paylaş:

Tüp bebek tedavisine başlarken devlet desteği alabilmek için tüp bebek raporu çıkarmanız gerekir. Bu desteği SGK ödemektedir ve bu ödemeyi yaparken belli şartları vardır. Tüp bebek raporu tüp bebek tedavisine başlayan herkesin merak ettiği önemli bir konudur. En nihayetinde gerek uzun süreli bir tedavi olması gerekse çok pahalı olması, tedaviye başlayanları bu araştırmaya itiyor.  En nihayetinde Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezinde aynı raporu almış biri olarak tüm detaylarıyla size bu konuyu anlatacağım.

Öncelikle devlet desteği alabilmek için gerekli olan tüp bebek raporu nedir, nasıl alınır ve şartları nelerdir konularına açıklık getirelim.

Tüp Bebek Raporu Nedir?

Tüp bebek raporu tüp bebek yaptırmak isteyen ve gerekli şartları sağlayan kişilere Devlet yada Üniversite hastanesi, tüp bebek merkezleri tarafından verilen, başvuru yapan ailenin normal ve aşılama yoluyla bebeğinin olmadığını gösteren, tüp bebek yapması gerektiği şartını ortaya koyan ve tüp bebek tedavisinde devlet desteğinden yararlanmanıza olanak tanıyan bir rapordur.

Bu arada şunu da yazalım da kavram karmaşası olmasın. IVF (İn Vitro Fertilizasyon) demek tüp bebek demektir. Tüp bebek tedavisinin diğer adı IVF’dir. İn vitro fertilizasyon ya da halk arasındaki adıyla tüp bebek; bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında suni olarak döllenmesi sürecidir. IVF, kısırlık tedavisinde diğer üreme yöntemleri başarısız olduğunda kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir.

Tüp Bebek Raporunu Nereden Alabilirim?

Unutmamanız gereken bir hususta, özel hizmet veren hiçbir tüp bebek merkezi size tüp raporu veremez, Tüp bebek raporunu sadece Devlet ve Üniversite hastanelerine bağlı tüp bebek merkezleri verebilir. Bu raporda her tüp bebek merkezinde geçerli olmayabilir, tüp bebek merkezinin SGK ila anlaşması olması gerekmektedir.

Tüp Bebek Raporu İçin Şartlar Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde anne ve baba adayının yani tüp bebek tedavisine başvuru yapanların sağlaması gereken belirli şartlar vardır. Bu şartlar sağlanmadan tüp bebek tedavisi raporu için başvuru yapmanın zaten bir anlamı olmayacağı için, bu şartlara gözden geçirdikten sonra rapor için başvuru yapmak daha mantıklı olacaktır. Tüp bebek tedavisinde 5510 sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 63. Maddesi ile Devlet desteğiyle ilgili şartlar açıklanmıştır. Buna Göre;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması, (bu rapor tüp bebek raporu için gittiğiniz devlet kurumu tarafından sağlanıyor-özel bir rapor değil)
 • 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,
 • Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
 • En az 3 senedir resmi evli olmak,
 • Anne ya da baba adayının 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuğun olmaması
 • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına giriş yapılan 5 senelik sürede 900 gün prime sahip olmalı
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması (aşılama vb. aşılama tüp bebek tedavisinden önce spermlerin anne rahmine enjekte edilmesidir.)

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Gazi Aileleri

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Ne Kadarını Karşılar?

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde;

 1. birinci denemede %30,
 2. ikinci denemede %25,
 3. üçüncü denemede %20

oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik Tüp Bebek Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Peki gelelim en can alıcı soruya;

Tüp bebek raporu nasıl alınır?

Değerli  kardeşlerim yukarıdaki tüm şartları sağlasanız bile tüp bebek raporunu almanın en önemli 2 zorluğu vardır.

 1. Birinci zorluk elbette ki aşılamadır? Aşılama; tüp bebek tedavisine benzeyen ancak embriyo yerine Erkek spermlerinin alınarak anne rahmine transferi işlemidir. SGK şartlarında ilk şartı bebeğinizin olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Tüp bebek heyeti bebeğinizin normal yollarla ve aşılama yoluyla bebeğinizin olmadığını raporlaması gerekir. Yani en az 2- 3 defa aşılama yapıldıktan sonra hala bebeğiniz olmuyorsa bu rapor verilir. Bu rapor tüp bebek raporu için en zorlayıcı ön şarttır.
 2. İkinci zorluk ise Aşılamayı zaten devlete bağlı bir tüp bebek tedavi merkezinde yaptırmanız gerekiyor. Bir tüp bebek merkezinde tedaviye başladıktan sonra kolay kolay tüp bebek merkezi değişemiyorsunuz. Bununla birlikte her defasında bu raporu yenilemelisiniz. Raporu aldığınız tüp bebek merkezinde bu raporu tedavi görüyorsanız ikinci tüp bebek denemenizde bu rapor çok çabuk hallolurken, özelden tekrar gelip bu raporu yenilemeniz oldukça zordur.

Bu raporun basit bir rapor olmadığı ve hemen çıkmadığı bilinmelidir. Özel bir tüp bebek merkezinde tedaviye karar verirseniz bu rapordan umudu kesmeniz daha doğru olacaktır. Bu raporu bir devlete ait bir tüp bebek merkezinden alabilmektesiniz. Raporu almak için de zaten tüp bebek tedavisine başlamış olmanız gerekiyor.

Ancak şu var tüp bebek tedavinizi devlet de başlamış ve ilk tüp bebek denemenizde başarısız olunursa raporunuz olduğu için özel tüp bebek merkezinde bu rapordan yararlanabilirsiniz. Elbette devlette embriyolarınız dondurulmuşsa tedaviye oradan devam etmek zorunda kalıyorsunuz.

Tüp Bebek Tedavisinde Ödenecek Katkı Payı Ücreti Ne Kadardır?

SGK tüp bebek tedavisi için 1340 lira ücret belirledi. Devlet hastanesinde tedavi olmak isteyenler ve özel hastaneler için fiyat oranları değişmektedir. Özel hastanede tedavi olmak isteyenlere 2680 lira ödeme yapılmaktadır. İlaç ve muayene için ödenecek katkı payı şu şekilde belirlenmiştir:

 1. İlk tüp bebek denemesinde 402 TL
 2. İkinci tüp bebek denemesinde 335 TL
 3. Üçüncü tüp bebek denemesinde ise 268 TL

Bu ücretlerin güncellenebileceğini unutmayalım.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu için gerekli belgeler:

 Tüp bebek sağlık kurulu raporu düzenlenirken sizde şu belgeleri talep ederler:

 • 2 adet bayan fotoğraf,
 • 2 adet bayan nüfus cüzdanı fotokopi,
 • 2 adet bayan sağlık karnesinin fotokopi,
 • Adres ve telefon bilgileri,
 • Tedavi sırasında kullanılan ilaçların reçetesi,
 • 3 adet sperm sayısını belirtilen rapor (farklı tarihli)
 • 2 tane evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği
 • SSK ve Bağ- Kur çalışanların hizmet dökümü
 • SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi
 • Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi
 • Yeşil kart sağlık güvencesi olan çiftlerden 26 TL rapor ücret alınır.

Tüp Bebek Tedavisi Pahalı mıdır?

Tüp bebek tedavisi tedaviyi uygulayan merkeze göre ve çifte uygulanacak tedavi programına göre değişiklik gösterir. Tedaviye başlamadan önce çiftler tüp bebek merkezleri ile görüşüp fiyat ve lokasyon avantajından faydalanabilir. Tüp bebek fiyatı belirlerken tüp bebek merkezi ile bütün ayrıntıları önceden konuşmak gerekir. Tedavi süresince çıkacak ek masraflar belinizi bükebilir.

Tüp bebek tedavisinin pahalı olup olmadığı sizin bu işe ayırdığınız bütçe ile alakalıdır. Tüp bebek fiyatları standart değildir. Tüp bebek merkezine, uygulanan tedavi programına, kullanılan ilaçlara ve o günün koşullarına göre değişir. Tüp bebek seçerken tüp bebek merkezinin başarı oranına dikkat etmelisiniz. Tedavi başarısızlıkla sonuçlanırsa maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirsiniz.

Tüp bebek tedavisi fiyatları neye göre değişir?

Tüp bebek tedavi fiyatları tedavide uygulanan yöntemlere, ilaçlara, çiftin kısırlık sorununa göre değişmektedir. Yumurtlama sorunu olan, yumurta sayısı az olan ve yaşı ileri olan kadınlar ilaç kullanımına çok ihtiyaç duyar. Bu da tedavide ilaç kullanılması demektir. Bu durum maliyetin artmasına neden olur. Her kısırlık vakası aynı yöntemle tedavi edilmez. Tüp bebek fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

 1. Kullanılan ilaçların fiyatları
 2. Tüp bebek merkezinin tıbbi ve donanımsal imkânları
 3. Tedavide kullanılan yöntemler
 4. Uygulanan farklı teknolojik ürünler
 5. Uygulamayı yönetecek doktorun deneyimi
 6. Tüp bebek merkezinde yer alan personelin deneyimi ve kalitesi
 7. Tüp bebek merkezinin elde ettiği başarı oranı

Tüp bebek tedavisi uzun ve zor bir süreçtir. Herkese göre ilaçlar vb çok fazla değişken vardır. Kesin bir fiyat vermek imkansız. Misal bir bayanın ihtiyacı olan hormon tedavisi 3bin tl tutarken diğer bayanda hormonlar dengeli olduğu için bu tedavi masrafı olmayacaktır.

Burada önemli olan ana unsur SGK raporunun çıkması kolay değil ve 6 aya yakın bir süre alıyor. Bu raporu alsanızda sadece ilaçlar için yüzde 65 oranında bir destek alıyorsunuz. O da her ilaç için değil SGK tüp bebek tedavisinde kullanılan her ilacı karşılamadığını bilmelisiniz.

Değerli anne ve baba adayları. Maddi durumu düşük olanlar için özel tüp bebek merkezleri yerine Ege Üniversitesi Tüp Bebek merkezi gibi merkezlere giderek tedavilerini olabilirler. Süreç biraz yavaş ilerlese de gayet temiz ve disiplinli bir merkezdir. Bununla birlikte hiç bir zaman kesin net bir rakam tüp bebek tedavisinde oluşmaz. Çünkü her anne adayına verilen ilaçlar farklıdır bu ilaçların bir kısmını SGK karşılasada bir kısmını karşılamıyor.

Örneğin bizim kullandığımız 1750 TL olan ilacı karşılamıyordu. Bu 4 yıl önceydi dolar artışıyla beraber bu ilaç 4bin tl civarlarında ve bu bir tek ilaç. Bunun dışında seyahat, konaklama gibi masraflarınızda olabiliyor. Tüp bebek merkezine yaklaşık 15 kez gitmiştik tedavi sürecinde biz. Bazen gün aşırı gidebiliyorsunuz onun için konaklamak gerekebiliyor.

Kısaca Zorlu Tüp Bebek Süreci

Yani gittiniz hemen uygulama yapıldı bitti diye bir şey yok. Zaten en az 2 kez muyane gidiyorsunuz. Sonra laboratuar testleriniz var. Sonra ilaç kullanma süreceniz başlıyor bu dönemde para lazım oluyor ilaçlar için. Sonra ilaçları kullandıkça muayeneyede gidiyorsunuz yine. Sonra herşey tamamsa hekim kadından yumurta alıyor, erkekten de sperm alarak dölleme işlemini yapıyor.

Erkek kuru sabun yada tükürük kullanmadan masturbasyon yoluyla sperm veriyor. Kadın için ise yumurta toplama işi anestezi altında yapılıyor çünkü ağrılı bir süreç. Daha sonra sperm ve yumurtalar laboratuar ortamında döllenerek embriyo hale getiriliyor. Embriyo olmayabilir. Kimi 3 embriyo olabiliyor kimi 20. Önemli olan embriyo kalitesi. Daha sonra bu embriyolardan 1-2 tanesi anneye transfer ediliyor işte buna tüp bebek transfer işlemi adı veriliyor. 

Ancak gözünüz korkmasın. Evladınızdan önemli hiç bir şey yok. Rabbim yola çıkanın yardımcısı oluyor. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan olursa, gerek facebook sayfamızdan gerek mail adresimizden bizlere sorabilirsiniz.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

One Comment

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir