in

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?

Gönderi paylaş:

İdrar kaçırma istemsiz olarak idrar kaçırma hali olarak tanımlanmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. İdrar kaçıran popülasyon yüzde 70’ini kadınlar oluşturmaktadırlar. Kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni menapoz ve gebelik sayısı ile direkt alakalı bir durumdur. 3 tip idrar kaçırma vardır. Bunlar;

Stres Tipi İdrar Kaçırma: Bu hastalı grubunda olan hastalarda, öksürünce, ıkınınca, hapşurunca karın içi basıncın artması sebebi ile meydana gelen idrar kaçırma rahatsızlığıdır. Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipidir. Sebebi ise, menapoz, yaşlılığa bağlı olarak pelvik taban kaslarında meydana gelen zaafiyetler, normal doğum gibi kriterler stres tipi idrar kaçırmanın sebeplerindendir.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma: Aniden tuvaletin gelmesi ve hastanın kendi tutup tuvalete yetişememesi nedeni ile idrar kaçırmanın meydana gelmesi ile oluşan rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık türü kadınlarda birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunlar, akut idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesinde taş hastalığı, idrar kesesi tümorleri, yabancı cisimler, gibi nedenler sıkışma tipi idrar kaçırmaya neden olabilmektedirler.

Dolup Taşma Tipi İdrar Kaçırma: Bu rahatsızlık tipine yakalanan hasta idrar kesesinin dolduğunu hissedememektedir. Bu nedenle idrar kesesi dolar ve taşma suretiyle hastalarda idrar kaçırma meydana gelmektedir. Bu tipin meydana gelmesindeki en önemli etken uzun süre kontrolsüz kalmış şeker hastalığıdır. Özellikle 20. yıldan sonra şeker hastalığına bağlı olarak idrar kesesini uyaran sinirlerdeki dejenerasyon dolup taşma tipi idrar kaçırmaya sebep olmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, idrar kaçırma gerçekten ciddi bir sorundur ve tadavi edilebilen bir hastalıktır.

İdrar Kaçırma Hangi Rahatsızlıkların Belirtisi Olabilir?

İdrarını istemsiz olarak tutamama ve kaçırma belli bir rahatsızlığın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve dolayısı ile bu rahatsızlığın ortaya konulması gerekmektedir. Hasta hakkında bütün bilgilerin çok iyi tespit edilmesi, medikal tedavi öyküsünün iyi bir şekilde sorgulanması, fizik muayenesinin iyi yapılması ve tipinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. İdrar kaçırmanın pek çok nedeni vardır, bunların başında yaşlılık, menapoz, idrar kesesi problemleri, enfeksiyonlar gibi rahatsızlıklar kadınlarda idrar kaçırmayı tetiklemektedir.

Kadınlarda idrar kaçırma karşı yapılabilecek bazı egzersizler

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?

Bunlardan bilinen ve en çok uygulananı Pelvik Taban Kas Egzersizleri’dir. Bunlar günümüzde kegel egzersizleri olarak ta bilinmektedirler. Herkesin bildiği gibi gerek yaşa bağlı olarak, gerekse menapoz nedeniyle, idrar kesesi ve rektum civarında olan Pelvik Taban Kaslarda belli bir yaştan sonra zaafiyet meydana gelmektedir. Bu bu kasların zaafiyeti, stres tipi denilen öksürünce, hapşırınca meydana gelen idrar kaçırmanın şiddetinde bir atmaya sebep olmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı bu kas gurubunun egzersizleri hayati öneme sahiptir ve kadınlarda idrar kaçırmaya karşı ciddi iyileşme sağlamaktadır. Kegel egzersizleri denilen bu egzersizlerde, hasta hayali olarak idrarını tutma egzersizleri yapmaktadır Pelvik Kaslarını gevşetir ve kasar. Her kasma 5 saniye, her gevşetme 5 saniye olarak ayarlanmaktadır. Hasta bu egzersizleri günde ortalama 20 dakika yaptığı zaman 6 ay gibi bir dönemde idrar kaçırma hastalığından yüzde 50 civarında iyileşme sağlamaktadır.

Bu egzersizlerde problem yaşayan hastalara profesyonel yardımlar da sağlanabilmektedir. Başka bir Pelvik Taban Kas Egzersizi ise daha kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Bir pet şişeyi cinsel organına yakın bir yere koyar ve günde 15 20 dakike o pet şişeyi kasar ve gevşetir. Bu yöntem de hemen hemen diğeri kadar başarılı olan bir yöntemdir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

Kadınlarda idrar kaçırmada ilk olarak medikal tedaviler uygulanır. Bu tür tedavilere cevapvermeyen hastalada cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Cerrahi tedavi yöntemi de nedene ve tipe göre değişmektedir. Stres tipi denilen Öksürünce, ıksırınca, ıkınınca, karın içi basıncın arttığı durumlarda meydana gelen idrar kaçırmada günümüzde lokal anestezi ile uyuglanan 15-20 dakikalık, göbeğin yanından ya da kasık bölgesinden bir çengel yardımıyla girilerek, Tot ve Tvt denilen askı operasyonları hastalara başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu operasyonlardan sonra hastalarda görülen 10 yıllık iyileşme başarısı yüzde 90 civarlarındadır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma ise, aniden tuvaletin gelmesi ve hastanın tuvalete yetişemeden idrar kaçırması şeklinde oluşan tiptir. Bu idrar kaçırma tipinde de ilk olarak ilaç ve medikal tipi tedavi yöntemler kullanılmaktadır. Eğer yine hastalar bu tedavilere cevap vermezse cerrahi yöntemlere başvuru yapılmaktadır. Cerrahi tedavi yönteminde ilk uygulanan yöntem botoks yöntemidir.

Bu yöntemde idrar kesesinde bulunan kaslara farklı yerlere botos enjeksiyonu yapılmaktadır ve bu enjeksiyon 6 ve 9 ay aralar ile tekrarlanmaktadır. Bu yönteme de cevap vermeyen çok dirençli olgularda son alternatif olarak belin altına yerleştirilen ve idrar kesesi kaslarının sinirsel uyarımının denetimini sağlayan bir pismaker bel bölgesine yerleştirilir ve bunda da yüzde 70’e varan bir iyileşme görülmektedir.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir