in

Çocuklarda Obezite Belirtisi ve Tedavisi

İçindekiler

Gönderi paylaş:

Çocukluk çağında görülen obezite, çocukların sağlığını hayatlarının geri kalanında etkileyebilir; Doğrudan birçok sağlık problemiyle ilişkili olan yetişkin obezite ile de ilişkilidir. Önleyici eylemde bulunmak için bu sorunun nedenleri ve sonuçlarının iyi anlaşılması gerekir. 18Çocuk obezitesini önlemenin en iyi yolu, doğumdan önce başlamak ve çocukların genetik ve prenatal koşullarını dikkate almaktır.

Doktorlar Obezite İle İlgili Bazı Önlem ve Tedaviler Uygulayabilir!

Hamilelik öncesi ve hamilelik dönemindeki kadınları diyet ve yaşam tarzlarını değiştirmek için yönlendirirler. Bu, uteroda obezite ve diyabet riskini azaltabilir.

Özellikle de obeziteye karşı daha fazla veya daha az savunmasız hale getiren genetik rahatsızlıkları olanlar için hamile kadınlar ve bebeklerin kilo alım oranlarını izlerler.

Yeni ebeveynleri, çocuklarında iyi yeme ve uyku alışkanlıklarını nasıl teşvik edeceği konusunda eğitirler.

Ebeveynler, ekran süresini sınırlamak ve yüksek kalorili yiyeceklere erişim dahil olmak üzere, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite için iyi bir rol model olabilir. Ayrıca, okullar etkin oyun zamanına daha fazla süre ayırabilir.

Tüm bu stratejiler, kilo kaybından ziyade sağlık yararlarına dayandırılmalıdır.

Obezite Ne Kadar Dikkate Alınmalı?

Obezite, enerji alımı ve harcama arasındaki dengesizlikten kaynaklanan aşırı vücut yağı birikimi ile karakterizedir. Çağdaş yaşam biçiminde fiziksel olarak aktif olma ihtiyacının azaltılması, yüksek kalorili gıdaların mevcudiyeti ile birleştiğinde, gelişmiş ülkelerde obezite (“obezojenik” çevre) riskini artıran bir ortam yaratılmasına katkıda bulunur.

Gelişmekte olan dünyada. Obezite prevalansı, küçük çocuklar da dahil olmak üzere tüm yaş grupları arasında son yıllarda artmıştır. 2010 yılında, beş yaşın altındaki 42 milyon çocuk, yaklaşık 35 milyonu gelişmekte olan ülkelerden olan aşırı kilolu veya obez olarak tahmin edilmektedir.

Doğal ve fiziksel olarak aktif olduğu düşünüldüğünde, genç çocuklar zamanlarının %80’ini veya daha fazlasını sedanter olarak geçirirler. İki yaşından küçük çocukların yaklaşık %10’unun obez olduğu ve ABD’de 2 ile 5 yaş arası çocukların %25’inden fazlasının kilolu olduğu tahmin edilmektedir.

Çocukluk döneminde görülen obezite, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve diyabet ile ilişkili olan yetişkin obezite ile ilişkilidir. Obezitenin geliştikten sonra tedavi edilmesi çok zordur ve etkilenen çocukları yaşam boyu sağlık sorunları ve düşük yaşam kalitesi ile sosyal damgalama ve dışlama riski altında bırakmaktadır.

Obezite Hakkında Biz ne biliyoruz?

Obezite Hakkında Biz ne biliyoruz?
Obezite Hakkında Biz ne biliyoruz?

Obezite, enerji alımına göre yetersiz enerji harcamasının doğrudan sonucuysa, bu dengesizliğin nedenleri karmaşıktır ve bireyler ile sosyal bağlamlar arasında farklılık gösterir.

Aile, çocukların yeme ve aktivite davranışlarını anlamak için ilk ve temel bir bağlamdır. Ebeveynler çocuklara davranış alışkanlıklarının geliştiği ortamların yanı sıra genler de sağlarlar. Obez anneler obez çocuklara sahip olma eğilimindedirler, ancak genetik ve çevresel katkıların çözülmesi bir sorun olmaya devam etmektedir.

Vücut boyutuna genetik katkılar yaygın olarak kabul edilmekle birlikte, son zamanlardaki araştırmalar da yeme davranışlarının kısmen genetik kontrol altında olduğunu ortaya koymuştur.

İştahsızlık özelliklerinde bireysel farklılıklar (yeme hızı, doluluk hissi, gıdadan zevk alma, vb.) Ve yeme davranışları (örneğin aç olmadığında aperatif yiyecekleri yeme) obezitenin gelişmesinde nedensel bir faktör olabilir.

Bu farklılıklar, kısmen, obezite riskini artıran çevrenin özelliklerinin neden tüm bireyleri eşit etkilemediğini açıklayabilir; Bazı insanlar, iştahı ve yeme davranışları nedeniyle diğerlerinden daha fazla risk altındadır.

Çevre söz konusu olduğunda, çocuklar onlara pasif eğlence için birçok fırsat veren ve bol miktarda yiyecek sağlayan bir dünyada büyüyorlar. Çok küçük çocukların aktivite düzeyindeki çalışmalar azdır ancak sonuçları, bebeklerin ve küçük çocukların daha düşük fiziksel aktivite düzeylerine ve daha yüksek düzeyde ekran tabanlı eğlencelere doğru eğilimi izlediğini göstermektedir.

Üstelik, değişen sosyal normlar, çocukların açık aktif fiziksel oyuna ayırdıkları zamanın, anaokulunda ve okulda kapalı oyun ve / veya akademik faaliyetler lehine azalmasına neden olmuştur.

Ebeveyn uygulamaları, fiziksel aktiviteyi teşvik ederken, televizyon izleme ve diğer ekran temelli aktiviteler gibi pasif etkinliklere izin verilen süreyi sınırlandırarak ve rol modelleriyle küçük çocuklarda obezite gelişme riskini azaltabilir.

Ne yapılabilir?

Müdahale çalışmaları, riskleri azaltacak ve obezitenin çocuk sağlığı üzerindeki etkisini azaltacak stratejiler bulmayı amaçlamaktadır. Şimdiye kadar, hiçbir müdahale stratejisinin, önemli sayıda birey için uzun vadeli olarak vücut ağırlığını azalttığı kanıtlanmamıştır.

Kilo kaybına vurgu, kilo kaybı ve kazanım döngüleri, yeme bozuklukları ve düşük benlik saygısı gibi daha fazla sorun yaratabilirken, sağlıklı davranışların tetiklenmesi kilo kaybından bağımsız olarak sağlığı iyileştirebilir. Bu nedenle, tedavi önemli olsa bile, aşırı kilo ve obezitenin önlenmesi, müdahale programlarının öncelikli hedefi olmalıdır.

Çocuklarda Obezite Nasıl Önlenebilir?

Obezitenin önlenmesi doğumdan önce başlamalı ve genetik ve doğum öncesi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde diyet ve davranış değişikliğini hedef alan aşırı kilolu kadınlara yönelik girişimler, fetüsün sigara içme, obezite ve diyabetlere marufiyetini azaltabilir.

Mevcut politika önerileri, hamile kadınların ve bebeklerin kilo alımının izlenmesine yönelik olarak incelenmelidir. Bu izlemenin odağı, obezitenin önlenmesi için yeterli kilo alımının sağlanmasından geçmelidir.

Örneğin, her üç ila dört saatte bir yeni doğan için uyanmaları tavsiye edilmekle birlikte, bebek doğum kilosunu tekrar kazandığında ve sürekli olarak büyümekte iken bu uygulama durdurulmalıdır.

Katı gıdaların ve uygun yatıştırıcı / uyuma davranışlarının getirilmesinde yeni annelerin eğitilmesi de bebeklerin kilo alımının kontrolüne yardımcı olabilir.

Kısacası, mevcut obezite epidemisi aşağıdaki çok yönlü müdahalelerle ele alınmalıdır:

Obezitenin önlenmesini vurgulayacak şekilde bebeklerin kilo almasının tıbbi izlemesini değiştirmek;

  • Küçük çocuklarda fiziksel aktiviteyi teşvik etmek;
  • Çocukların uyku alışkanlıklarını ve yeme davranışlarını geliştirmek;
  • Obeziteyi tedavi ederken kilo kaybından ziyade sağlığın iyileştirilmesini vurgulamak.
  • Çocukları obeziteye karşı daha fazla veya daha az savunmasız hale getiren genetik koşulları dikkate alarak.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir