in

Çocuklar Hobilerini Kendileri Seçmeli? Hobi Seçimi Nasıl Olmalı?

İçindekiler

Gönderi paylaş:

Çocukların fizyolojik ve zihinsel gelişmelerine paralel olarak hobileri de değişiklik gösterir. Yeni hobiler geliştikçe de çocukluk dönemindeki hobiler değişikliğe uğrar ya da sınırlanır. Anaokulu çağında çocukta ilgiler ya da hobiler şekillenmeye başlar. Çocuk gördüğü ya da hayal ettiği her objeyi çizmeye çalışır. Bu onun resim ilgisini gösterir. Çikolatadan ya da sakızdan çıkan küçük, resimli kâğıtları biriktirir ki bu koleksiyonculuğun ilk adımıdır.

Drama yapar, bebeklerini konuşturur, kavga ettirir. Bu tiyatro ve sinema ilgisinin ilk yaşam belirtileridir. Özetle çocuk üç yaş dolaylarından itibaren ilgilerini ya da hobilerini ortaya koymaya başlar. Tıpkı diğer gelişim yüzlerindeki farklılıklar gibi, hobileri açısından da yaşıtlarına oranla farklılıklar gösterirler.

Hobinin aile tarafından belirlenmesi

Çocukların hobi seçimi konusunda, özellikle küçük yaşlarda ailenin yaptığı yanlış yönlendirmeler sonunda olumsuz sonuçlar yaşanabiliyor. Birçok hobi arasından çocuğunu yetenekleriyle örtüşen ve ilgisini çekebilen herhangi birisini seçmeyip, kendi istek ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışan anne babalar çocuklarının bu konudaki ilgilerinin devam ettirmesi konusunda baskı da yapabiliyorlar. Oysa uyulması gereken en önemli nokta, öncelikle çocuğu tanımak, ilgi ve yeteneklerini saptamak olmalıdır. Daha sonra çocuğu bu konuya yönlendirmek ve desteklemek doğru olacaktır.

Örneğin çocuğunun herhangi bir müzik aleti çalmasını isteyen ve adeta kendi hayallerini gerçekleştireceğini düşünen anne babanın, konunun uzmanına danışmadan bu yönlendirmeyi yapmaması gerekir. Ya da çocuğu için baleyi seçen bir annenin aynı şekilde çocuğun fizik yapısının uygun olup olmadığı konusunda bir uzmana danışması yerinde olur.

Çocuk hobisini nasıl seçer?

Hobi seçimi, çocuk sosyalleşip arkadaş çevresi geliştikçe ve ergenlik çağına yaklaştıkça artık içinde yaşadığı toplumun yönlendirilmesiyle kendisini göstermeye başlar. Çocuk artık ailesinden değil de arkadaşlarından etkilenir. Herhangi bir koleksiyon yapacaklarsa, birbirlerini destekleyerek birlikte uygularlar. Kitap, film ya da tiyatro oyunu seçimlerini hatta tuttukları takımları bile birlikte planlayıp, izlerler. Bu dönemden itibaren de hobi seçimi konusunda (eğer baskı varsa) aileyle çatışmaya başlar. Çok yüksek sesle sevdiği müzik türünü dinleyen çocuğa evden tepki gelir. Bir müzik aleti çalıyorsa ve ailesi onaylamıyorsa, yine aynı tepkiyi alır. Sonuçta hobiler konusu aile içerisinde bir sorun olur çıkar. Bu da daha derin çatışmalara yol açabilir.

Çocuklar için hobi seçimi nasıl olmalı?

O halde hobi seçiminde en sağlıklı yol hangisidir? Daha önce de söz ettiğimiz gibi, çocuğu tanımak elbette ki öncelikle gereklidir. Sonra yapılması gereken çocuk küçük yaştaysa ona örnek olmaktır. Güzel sanatların her dalı öğrenmeyle sevdirilir. Eğer çocuk hiç sinema ya da tiyatro izlememişse, sevmesi mümkün olamaz. Veya operaya hiç gitmemişse, ne olduğunu bilemez. Yapılması en doğru olan yöntem, adım adım ve sabırla çocuğa bunları tanıtarak seçim hakkı sağlamaktır. Bunlara paralel olarak herhangi bir obje (pul, kartpostal, sabun gibi) seçilerek ve yardımcı olunarak, koleksiyona ilk adımı atması ve bundan zevk alması sağlanabilir.

Çocuklara hobinin kazandırdıkları

Hobi kişiye ruhsal bir doyum sağlar. Yaşamla ve onun güzellikleriyle ne denli iç içe olduğunu gösterir. Yaşamını doldurur, çevresini genişletir, sosyalleşmesini sağlar. Hobileri olmayan insanların iletişim yetileri sınırlı, dünyaları daha dardır. Çocuklara küçük yaşlarda kazandırılacak hobiler ileride biçim değiştirir, ancak alışkanlık haline geldikleri için hiçbir zaman yok olmazlar. Yeter ki doğru örnek olunabilsin!

Çocukların hobi seçiminde en iyi örnek: Anne baba

Çocuğun yaşamında çok önemli bir yer tutan hobiler öğrenilmiş birer güdüdürler. Gerçek hobiler bireyin yaşamında herhangi bir ihtiyacı karşıladıkları için sürekli olurlar. İlgiler geniş ölçüde yakın çevredeki kişilerin hobilerine ve bunlardan kaynaklanan öğrenme olanaklarına bağlıdır. Çevreyle direkt iletişim içinde olan çocuk, çevresindeki olanaklar yeterli olmazsa, hobisini geliştiremez.

Bu nedenle ilgilerin oluşumunda ve gelişiminde çocuğa model olan anne babanın rolü çok büyüktür. Herhangi bir müzik aleti çalan, resim yapan, kitap okuyan, konsere, tiyatroya veya resim galerilerine sıklıkla giden, balık tutan anne ve baba kendi uğraşlarıyla çocuğa çok önemli birer örnek olurlar. Fakat anne babanın bu noktada yapacağı, sadece model olmakla yetinmek olmalıdır. Çünkü çocuğu zorlamak ve kendi ilgilerine yönlendirmeye çalışmak, onun istek, yetenek ve eğilimlerini görmezden gelmek demektir. Çocuğa ilişkin özellikler saptanıp, onun ilgi alanları belirlendikten sonra o yöne kanalize edilmelidir.

Çocuklar İçin hobi kitap okumak

Okumak, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerdendir. Okuma sabrı ve okuma zevki, okuma kültürünü oluşturur ve bu alışkanlıkların ikisi de ailede ve okulda kazanılır. Bu nedenle çocuğa kitabı elinde tutabileceği yaştan itibaren bu fırsatı veren ve çocuğun yanında kitap okuyarak olumlu bir model oluşturan anne ve baba, okuma alışkanlığının gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Çocuklara okuma ilgisini kazandırmak için okuma arzusu uyandırmanın dışında zengin okuma malzemesi de sunulmalıdır.

Çocuklar İçin hobi Tiyatro

Tiyatro, çocuğun zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli işlevi olan bir sanat faaliyetidir. Çocuk 2 yaşından itibaren izlediği oyunlardaki kahramanlarla kendisini özdeşleştirerek farklı davranış kalıpları edinir. Bu hobinin gelişimi de diğer hobilerde olduğu gibi anne babanın tutumuna ve tiyatroya olan yakınlığına bağlıdır. Tiyatro hobisinin oluşması için çocukların, anne babanın yardımıyla, 4 yaşından itibaren çocuk oyunlarına gitme alışkanlığını kazanmaları gerekir.

Çocuklar İçin hobi Resim yapmak.

Resim, çocuğun dünyasında gizli kalmış yönleri yansıtır. Çizme, boyama, inşa etme gibi etkinliklerle, konu seçimi ve yorumlamasıyla bizlere resimden de öte bilgiler sunar. Bu nedenle anaokulundan liseye kadar her dönemde çocuğu sanata özendirmeli, onların kendi deneyimlerini ortaya koymalarına fırsat vermeli, sanatı düşünerek, duyarak, algılayarak ve çevresine karşı tepki vererek ortaya koymasına yardımcı olmalıdır. Çocuğu resme yönlendirmek ve bunu bir hobi olarak görmesini sağlamak, onu sınırlamak demek değildir. Sanat çocuğun kendisini ifade etmesi olduğuna göre, kesinlikle örnekleme yapılmadan yönlendirilmeli ve olayın doğallığına bırakılmalıdır.

Çocuklar İçin hobi Müzik

Müzik, çocukla doğuştan itibaren bir aradadır. Daha bebekken söylenen ninniler, şarkılar çocukta yer eder. Yaklaşık 2 yaşından itibaren de çocuk, televizyonda veya radyoda duyduğu şarkıları söylemeye başlar. Şarkıyı doğru söylemesi ve çok fazla şarkı bilmesi çocuğun müziğe karşı olan yeteneğini tam anlamıyla göstermez. Sonuçta herhangi bir enstrümanı çalmak için duyma yeteneğinin olduğu kadar, çalma yeteneğinin de olması gerekir. Herhangi bir müzik aleti çalmak ve sistemi öğrenmek için, çocuğun 5 yaşından küçük olmaması önemlidir. Çünkü çocuk için uzun olan üç aylık zaman zarfında, enstrümanında sadece belirli parçaları çalabilir hale gelir ve bu da çocuğun sıkılmasına neden olabilir. Genel olarak hobi için alınan derslerin hem ders, hem de oyun niteliğinde eğlendirici olması, çocuğun hobisine devam etmesini sağlar. Ama yanlış bir ders sistemi veya baskı, yeteneği olsa bile çocuğu ilgisinden uzaklaştırır.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir