in

Çocuk Gelişiminde Kültürün Önemi

Gönderi paylaş:

Çocuk gelişimi dinamik, etkileşimli bir süreçtir. Her çocuk, etrafındaki dünya ile etkileşimde benzersizdir ve başkalarından ve çevreden ne çağırıp ne aldıklarını, nasıl düşündüklerini ve davrandıklarını da şekillendirir. Farklı kültürlerde yetişen çocuklar, çevrelerinden belirli özellikler alır. Bu nedenle, çocukların inanç ve davranışlarında çok çeşitli kültürel farklılıklar vardır..

Dil, kültürün kalkınmayı etkilediği birçok yoldan biridir. Yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalar sayesinde dillerin insanların nasıl düşündüklerini ve nedenlerini oluşturduğu bilinmektedir . Ayrıca, insanların konuşmalarında konuştuklarının içeriği ve odağı kültürler arasında da değişiklik gösterir.

Bebeklik dönemlerinde, farklı kültürlerden gelen anneler bebekleri ile farklı şekilde konuşurlar. Alman anneler bebeklerinin ihtiyaçlarına, isteklerine veya bebeklerine bir birey olarak odaklanma eğilimindedir. Öte yandan, Afrika kabile gruplarında anneler daha çok sosyal içeriğe odaklanır. Bu, çocuğun diğer insanlarla etkileşimlerini ve onu çevreleyen kuralları içerebilir.

Bu erken maruz kalma, çocukların kendilerine ya da başkalarıyla olan ilişkilerinde kendi imajlarını ve kimliklerini oluşturma yollarını  etkiler. Örneğin, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde, çocuklar kendilerini “akıllıyım” veya “çizimde iyiyim” gibi kendi özgün özellikleri etrafında tanımlama eğilimindedirler. Ancak, Asya, Afrika, Güney Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde çocuklar kendilerini başkalarıyla ve sosyal rolleriyle ilişkilerinde daha sık tanımlarlar.

Çocuklarda Kültürün Etkileri

Çocuklarda Kültürün Etkileri
Çocuklarda Kültürün Etkileri

Buna örnek olarak “Ben ailemin çocuğuyum” veya “Ben iyi bir öğrenciyim”. Farklı kültürlerdeki çocuklar, kendileri hakkında nasıl düşündükleri ve diğerleriyle ilişkilerinde farklı olduklarından, olayları farklı şekilde ezberlerler. Örneğin, okul öncesi çocuklardan yeni özel bir kişisel deneyim tanımlamaları istendiğinde, Avrupalı ve ​​Amerikalı çocuklar daha ayrıntılı açıklamalar yaparak,  spesifik olayları hatırladılar ve tercihlerini, duygularını ve düşüncelerini Çinli ve Koreli çocuklardan daha fazla vurguladılar. Bunun yerine Asyalı çocuklar daha çok tanıştığı insanlara ve kendileriyle nasıl ilişki kurduklarına odaklandı.

Çocuk gelişimi noktasında, farklı kültürlerdeki ebeveynler de çocukların davranışlarını ve düşünce kalıplarını biçimlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Tipik olarak, ebeveynler, çocukları daha geniş toplumla etkileşime hazırlayanlardır. Çocukların ebeveynleri ile etkileşimi çoğu zaman başkalarının yanında nasıl davranılacağının örneği olarak hareket eder.

Çocuklar çeşitli sosyo-kültürel kuralları, beklentileri ve tabuları öğrenir. Örneğin, küçük çocuklar genellikle ebeveynlerine benzeyen bir konuşma tarzı  ve bu genellikle kültüre bağlıdır. Avrupalı ​​Amerikalı çocuklar sıklıkla kişisel tercihleri ​​ve özerkliği vurgulayan uzun, ayrıntılı, öz odaklı anlatılar sunar. Etkileşim biçimleri de karşılıklı konuşma eğilimindedir, sırayla konuşmaya başlarlar. Buna karşılık, Koreli ve Çinli çocuk anlatıları genellikle kısa, ilişki odaklı ve otorite ile ilgili büyük bir endişe göstermektedir. Genellikle konuşmalarda daha pasif bir rol oynarlar. Etkileşimdeki aynı kültürel farklılıklar, çocuklar bağımsız bir görüşmeci ile konuştuğunda da belirgindir.

Çocuklar arasındaki etkileşimlerdeki kültürel farklılıklar

Yetişkinler ve çocuklar arasındaki etkileşimlerdeki kültürel farklılıklar aynı zamanda çocuğun sosyal olarak nasıl davrandığını da etkiler. Örneğin, ebeveynlerin çocuklar üzerinde daha fazla sorumluluk ve yetki sahibi olduğu Çin kültüründe, ebeveynler çocuklarla daha otoriter bir şekilde etkileşime girer ve çocuklarından itaat beklerler. Bu tür ortamlarda yetişen çocukların, isteksiz olsalar bile, ebeveynlerinin isteklerine uyma olasılıkları daha yüksektir. Buna karşılık, İngiltere’de yetişen Çinli göçmen çocukların, isteksizlerse; ebeveynlerinin taleplerine uyma olasılıkları daha az olan İngiliz çocuklarına daha benzer davranıyorlar .

Dünya giderek küreselleştikçe, çocukların düşünce, hafıza ve yetişkinlerle nasıl etkileşimde bulundukları kültürel farklılıklar hakkındaki bilgiler, çocuğun psikolojisini anlamanız gereken birçok alanda önemli pratik sonuçlara sahiptir. Çocuklar benzersiz ve kendi hızlarında gelişmekle birlikte, gelişmeleri üzerindeki kültürel etki dikkate değerdir.

Çocukların farklı gelişimsel kilometre taşlarına ne kadar çabuk ulaştıklarını bile etkileyebilir, ancak bu karmaşık konu hakkındaki araştırmalar halen yetersizdir. Önemli olarak, kültürel farklılıklar hakkındaki bilgi aynı zamanda tüm çocukların ortak neye sahip olduklarını belirlememize de yardımcı olabilir: dünya hakkında doyumsuz bir merak ve çevrelerindeki insanlara duydukları sevgi.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir