in

Anne Babalar Çocuklarını Oldukları Gibi Kabul Etmeli Mi?

Gönderi paylaş:

Anne ve babalar çocuklarını oldukları gibi kabul etmeyi, onları kendi düşünce ve isteklerine göre yönlendirmemeyi çoğu zaman başaramazlar. Aileler çocuklarının her zaman düzeyli bir eğitim görmelerini ister. Bunun nedeni çocuklarının disiplinli bir eğitim almalarını sağlamak ve ileride görmek istedikleri kişileri yetiştirmektir.

Ayrıca kendilerinin okuma fırsatı olmayan aileler için çocuklarının en iyi okullarda iyi bir eğitim almaları çok önemlidir. Genellikle ailelerin en büyük hayalleri gerçekleşir ve çocuklar en iyi okullardan mezun olup, kendi ayaklarının üstünde durmayı başarırlar. Fakat bütün bunlar gerçekleşirken ailelerin, çocuklarının isteklerini de göz önünde bulundurmaları gerekir.

İstekler Çocuklar Üzerinde Baskı Oluşturmamalı

Aileler fark etmeden isteklerini, dileklerini çocuklarına aktarırlar. Bunun olumlu tarafı; çocuklarda ailelerin bu isteklerinden dolayı, en iyisini başarma hırsının doğmasıdır. Tabii hu çocuğun yeteneklerine de bağlıdır. Fakat genellikle çocuğun kişiliği ile ailenin isteği ay m düzlemde olmaz. Bu da aile ve çocuk arasında yılar süren tartışmalara neden olur. Sonuç olarak da hayal kırıklığına uğrayan genellikle aileler olur. Çünkü çocukların isteklerini hayata geçirebilme olasılıkları daha yüksektir.

Sürekli Eleştiri Çocuğun Gelişimine Ket Vurabilir.

Aile ile çocuk arasında sorunların olmasının nedenleri çok farklı olabilir. Bunlardan birinci ve en önemli neden çocukların anne babalarından daha farklı olmalarıdır. Her konuda girişken olan. Aktif bir kişiliğe sahip olan bir anne, kendisine göre daha sakin olan çocuğunun pasif ve içine kapanık olduğunu hissedebilir.

Futbol oynamak ve izlemekten büyük bir zevk alan bir baba; futboldan hiçbir şey anlamayan oğlunun kocaman bir sıfır olduğunu düşünebilir. Bunun dışında aileler kendilerinin de aynı davrandıklarını fark etmeksizin, çocuklarına bu davranışlardan dolayı kızabilirler.

Her şeyi son dakikaya bırakan bir annenin çocuğuna her şeyi son dakikada halletmeye çalışıyor diye kızması mantıklı değildir. Bazı aileler ise çocuklarının, kendileri gibi hantal olmalarını istemezler.

Çocuklarının daha sportif olmaları için elinden geleni yaparlar. Fakat 2 yaşındaki çocuğa ‘kaydıraktan kaymıyor’ diye kızmak anlamsızdır. Ayrıca sorun olan bir başka nokta da, ilk çocuğun aile geleneğini sürdürmek istememesinden kaynaklanabilir. Babanın kendisi ufakken ailesinin istediği gibi avukat olmaması nedeniyle, kendi çocuğuna bu konuda baskı yapmaya başlaması çok sık rastlanılan bir durumdur.

Aileler, yem nesillerin kendilerine benzemelerinden büyük bir rahatsızlık duyarlar. Ayrıca çocuklar da anne ve babalarının istekleri doğrultusunda olmadıklarından dolayı rahatsız olurlar.

Çünkü çocukların ailelerinin sevgilerine ve kendilerine ihtiyaçları vardır. Uzman psikologlar çocukların ailelerinin gözlerindeki pırıltıya ihtiyaçları olduklarını söylüyor. Çünkü bu pırıltı çocukların gelişimlerini ve kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına olumlu bir etki eder.

Çocuklar bakışlardan, el kol hareketlerine, ifadelerden ailelerinin kendileri ile gurur duyduklarını veya tam tersi onları küçümsediklerini anlarlar. İleri küçümseme, her eleştiri çocukların kendilerine olan güvenlerini azaltır.

Bu da çocukların ikileme düşmelerine neden olur. Çünkü çocuklar ailelerinin istedikleri gibi görünmeye uğraşırlar. Fakat aynı zamanda da kendilerini ve kişiliklerini savunmaya çalışırlar. Bunun sonuçları da kendilerini kabul ettirmekten, kendi benliklerini yitirmelerine kadar gidebilir; çocuklarda davranış bozuklukları da görülebilir. Ayrıca çocukların hiçbir şeyi umursamamaları ya da her şeye rağmen sonuna kadar direnmeleri de mümkündür.

Çocuğunuzu Dinlemeyi Öğrenin

Çocuklar herhangi bir şekilde, baskılardan ötürü acı çektiklerini çevrelerine belli ederler. Ailelerin sadece çocuklarını dinlemeleri veya onları izlemeleri yeterli olur. Ayrıca ailelerin kendilerini de test etmeleri gerekir:

  • Çocuğunuz ile ilgili sorunların temelinde her zaman aynı nedenler mi yatıyor?
  • Çocuğunuza daha düzenli olması gerektiğini söylediğinizde sizi anlamıyor, aynı dağınıklığını sürdürüyorsa, çileden mi çıkıyorsunuz?
  • Bazı durumlarda çocuğunuzun sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor musunuz?
  • Çocuğunuz sizinle konuşurken onu gerçekten dinliyor musunuz?

Ailelerin kendilerine bu soruları cevaplamaları gerekir. Çünkü ancak bir öz sorgulama ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca çocuğa istemediği konular hakkında baskı yapılmamalıdır. Eğer çocuk bale derslerine katılmamak içi “şansım varsa bacağım ağrır” diye düşün yorsa, anne ve babanın bale fikrini tekrarda gözden geçirmesi gerekir. Çocuklarına baskı uygulayarak istekleri gerçekleştirmeye çalışan aileler ne yapmalıdır?

Çocuklarınızla Sürekli Fikir Birliği Mutsuzluk Getirir

Ailelerin ilk önce kendi beklentilerini arka plana itmeleri gerekir. Bunun dışında ailelerin. Kızlarının veya oğullarının kendilerinden bir parça olduklarım ve dünyaya anne babaların isteklerini yerine getirmeye gelmediklerini bilmeleri lazımdır. Bütün bunlardan vazgeçmek aileleri üzebilir. Psikologlar anne babaların gençliklerinde kaçırdıkları fırsatlar için üzülmelerinin normal olduğunu düşünüyor. Fakat sadece kendileri fırsatları değerlendiremedikleri için.

Çocuklarına bu isteklerini yerine getirmeleri için baskı yapmaları uygun değildir. Ayrıca her şey her zaman istenildiği şekilde gelişemeyebilir. Çocuğun diğer çocuklara oranla yüzmeyi, bisiklete binmeyi daha geç öğrenmesi, okula daha geç adapte olmasını kabullenmek aileler için kolay değildir. Fakat annelerin de ufakken belki daha geç adapte olduklarını unutmamaları gerekir. Çocukların, aslında ailelerinin davranışlarını sergiledikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı durumlarda aileler çocuklarının sadece olumsuz yanlarını görürler. Oysa çocuklarının iyi yapabildikleri şeyler mutlaka vardır. Önemli olan da pozitif durumları göz önünde bulundurabilmektir. Çocuklar okul öncesi eğitimde gerçek kişiliklerini sergilemeye başlarlar. Bu dönemde çocuklar ailelerini büyük bir ölçü de şaşırtırlar. Çünkü çocukların olumlu yanları öğretmenler tarafından fark edilir.

Ailelerin büyük beklentileri, istekleri, umutları bir kenara bırakarak, kızlarını veya oğullarını oldukları gibi kabul etmeleri çocuklar üzerinde harika bir etki yapar. Çocuklar kendilerinin ciddiye alındıklarını hissederler ve sosyal ilişkiler konusunda daha rahat olmaya başlarlar. Ayrıca aile içindeki sürtüşmeler de büyük ölçüde azalır. Ailelerin bu davranışları her zaman iyi bir karşılık görür. Fakat en önemlisi anne – baba ve çocuk arasında daha iyi bir diyaloğun oluşmaya başlamasıdır. Bu da çocuğun daha mutlu olmasını sağlar.

Çocukların daha vurdumduymaz gibi görünmeleri, onların olayları ciddiye almadıkları anlamına gelmez. Tam tersine çocukların bu davranışları takdir edilmeye değerdir. Çünkü ufak sorunları büyük problemler haline getirmeden çözmek daha olgun bir davranıştır. Ailelerin birçok şeyi abartıyor olmaları doğal olabilir. Fakat çocuklarının böyle Olmaması. Onların daha farklı oldukları anlamına gelmez.

Anne ve babaların çocuklarının bu olgun davranışları ile gurur duymaları gerekir. Anne ve babalar kendi isteklerinden vazgeçebilirlerse, çocukları ile birlikte daha huzurlu bir hayata adım atabilirler.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir