in

Ailede Babanın Rolü ve Önemi

Gönderi paylaş:

Babanın aile içindeki  önemi ve rolü her toplumda önemi farklılık gösterse de temel prensipte babaların aile içindeki rolü benzer özellikler gösterir. Çoğu ailede hem anneler hem de babalar çok çalışırlar. Son yıllarda yapılan araştırmalar anne babaların çalışma saatlerinin, ev işleri ve çocuk bakım saatlerine ayrılan zamanla neredeyse eşit olduğunu gözlemlemiştir.

Ayrıca yine yapılan araştırmalarla son yıllarda babaların ailelerine her zamankinden daha fazla zaman ayırdıklarını bilinmektedir. Bununla birlikte birçok sosyal bilimci, ebeveynler arasındaki eşitsizliklerin birçok dinamiğe bağlı olduğunu savunmaktadır.

Bazı bilim insanları bu eşitsizliğin ataerkil bir cinsiyet ideolojisinden kaynaklandığını iddia etmektedir. Bu dinamikler ebeveynlerin çocuklarını nasıl sosyalleştirdikleri ve ailelerde kadın ve erkeklerin hangi rolleri üstlendikleri gibi konuları içeriyor. Geleneksel cinsiyet tutumları ve beklentileri araştırmaların önemli bir bölümünü aydınlatırken, anneler ve babalar arasındaki eşitsizlikler sadece inançlar veya kişilerarası etkileşimlerden kaynaklanmamaktadır.

Babalar sürekli olarak araştırmacılara ebeveyn olduklarını daha fazla hissetmek istediklerini söylerler; ancak babanın iş yaşamındaki çalışma koşulları ve toplum tarafından yaratılan eşitsizlikler onların olmak istedikleri babalar olmalarını engellerler. Bu çoğu zaman anneler ve çocuklara da zarar verir.

Anneler ve çocuklar,  toplumsal yapılar babaların daha aktif ebeveyn olmasına izin verdiklerinde birçok fayda sağlarlar. Babaları doğum öncesi bakımla meşgul etmek, babaları pozitif ebeveynlik yörüngelerine yerleştirmeye yardımcı olmak için potansiyel olarak güçlü bir yoldur.

Doğum öncesi bakıma aktif olarak dahil olan babalar, kendileri için daha güçlü bir baba kimliği oluştururlar ve hemen hemen her anlamda iyi ebeveynlerdir. Aslında doğum öncesi dönemin etkisi, zaten düşük düzeyde katılım riski taşıyan babalar için genellikle daha güçlüdür. Ancak babalar genellikle aktif doğum öncesi bakımın dışında tutulur.

Çoğu doğum uzmanının ofisi babaların doğmamış çocuklarıyla ilgilenmesine olanak verecek şekilde tasarlanmamıştır. Örneğin, birçok ultrason odası, çocuklarını ilk kez görecek babalar için alan içermez. Babalar genellikle ultrason görüntüleme gibi doğum öncesi deneyimlerden dışlanır.

Genel olarak, kadın doğum uzmanları sürekli anne ve çocuk sağlığına dikkat çekerek aile sisteminin diğer üyelerinin dışladıklarının farkında değillerdir. Benzer şekilde doğum kursları, babalara genellikle destekleyici olmaları gerektiğini söyler, fakat babanın rolünü ele almak için çok az şey yaparlar.

Aile sağlığı ve refahı, bebekler doğduktan sonra da önemlidir.

Ailede Babanın Önemi
Ailede Babanın Önemi

Doğum sonrasında babalar da anneler gibi doğum sonrası depresyonu yaşayabilir  ve ebeveynliğe geçişle mücadele edebilirler. Son zamanlarda, annelerde doğum sonrası depresyonun üstünde oldukça duran pediatristler, babalarda aynı duruma oldukça az dikkat çekmektedirler. Bu destek eksikliği uzun vadede ailelere zarar verebilir.

Ailede baba rolü üzerinde yapılan araştırmalar, ebeveyn olmanın anne ve babaların ruh sağlığı üzerinde benzer olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Hatta bazı durumlarda babaların depresyonlarının annelerden daha fazla olduğunu bile gözlemlenmiştir. Bu bağlamda babaların zihinsel sağlığını göz ardı etmek doğru değildir. Anne depresyonu gibi, baba depresyonunun da erken çocukluk ve sonrasında olumsuz etkileri vardır.

Daha fazla yer kaplayan babacılığın önündeki engeller sağlık hizmetlerinin ötesine uzanmaktadır. Birçok anne ve baba aile ve kariyeri dengelemek için mücadele eder. Kamu ve özel politikalar çoğu zaman zorluğa katkıda bulunur ve ebeveynleri bir diğerine öncelik vermeye zorlar. Araştırmalar işyerindeki cömert aile izni politikalarının aile sağlığını, ebeveynlerin refahını ve cinsiyet eşitliğini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Ancak, bu faydalar yeterli olmayabilir. Örneğin, birçok erkek kariyerine veya itibarına zarar vereceğine inanıyorsa izin kullanmaz. Araştırmalar aile katılımını destekleyen organizasyonlara babaların isteksiz olsalar bile besleyici, duygusal olarak etkileşimli ve daha iyi eş ve ebeveynler olduklarını kanıtlamıştır. Babalar, anneler gibi, çocuklarının büyümesine ve öğrenmesine yardımcı olabilir. Babaları olan ailelerin çocuklarının; ilgili, sıcak ve besleyici bir babaya sahip olmalarından fayda sağladığı açıktır. Aynı şekilde anneler, hem evde hem de işte çocuklara bakmak yükünü paylaşan babalardan faydalanır.

Ailede baba rolü ailelelerin kendi yapısı içindede farklılık gösterir.

Aile için açık, tutarlı ve güçlü destek sağlamadaki başarısızlık, daha adil bir ebeveynlik türünün önünü açamaz. Araştırmaların çoğu babaların evde çocuklara daha fazla bakım verilmelerinin ve aileleriyle daha fazla ilgilenmeleri için gerekli araçlarla donatılması gerektiğini gösteriyor.

Bu yalnızca ebeveynlerin beklentilerinde daha eşit bir dağılım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erkekleri sınırlayan ve kadıları marjinalleştiren aşırı kısıtlayıcı cinsiyet sınırlarını da ortadan kaldırır. Yapısal engellerin tümünün aile üyelerine zarar verdiği unutulmamalıdır.

Bazen hayatın tüm yükünü çeken babaların önemi pek bilinmeyebilir. Rutin hayatta bu önemi anlamak oldukça zordur. Genellikle babaların aile içindeki önemini anlamak için kriz dönemlerine bakılması gerekir. Çünkü babalar genellikle, aile sağlığını etkileyen bir durumda,  dışarıda yaşanan deprem gibi aileyi etkileyecek olaylarda daha etkin rol alarak aile içindeki önemini ortaya koyarlar. Rutinde babanın önemini anlamak zordur. Ne zamanki bir aileyi etkileyecek bir kriz oluşur işte o zaman baba devreye girerek sorunları çözüp ailesini korumakla bu önemi ortaya koyar.

Yani babalara yada eşlere sen bu evde ne işe yarıyorsun diyenler bir baba yokluğunda krizleri aşamadıklarında ilk koştukları kişi yine baba, yani eşleridir. Elbette bu durum her aile için geçerli değildir. Çünkü bazı erkeklerde aile kavramı çok az oturmuştur.  Ancak genel prensipte ailedeki babanın rolü ve önemi aileyi etkileyecek önemli sorunlarda ortaya çıkmaktadır.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir