in

Ailede Sağlıklı İletişim Nasıl Kurulmalı

Gönderi paylaş:

Ailede Sağlıklı İletişim aslında huzurlu bir hayatın kilit taşıdır. İletişim, insanlar arasında duygu ve düşüncelerin sağlıklı ve anlaşılır şekilde birbirlerine aktarılmasıdır. Sosyal hayatta, iş hayatında yani kısacası hayatın her alanında insanların birbirlerini anlayabilmesi ve ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için son derece büyük önem arz etmektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi toplumun temel taşı olan aile içerisinde de iletişim son derece önemlidir. Aile, toplumun en küçük birimidir ve toplumun iyi yönde ilerleyebilmesi için öncelikle aile içinde bireylerin sağlıklı ve olumlu iletişim kurmaları gereklidir. Aile içerisinde sağlıklı iletişim kurulması aynı zamanda bireylerin sosyal hayatta daha özgüvenli ve pozitif bireyler olmasını sağlarken sağlıklı iletişim, aile bireylerinin aile içerisindeki huzurunu da daim kılmaktadır.

Ailede İletişimi Olumsuz Etkileyen Unsurlar

Ailede İletişimi Olumsuz Etkileyen Unsurlar
Ailede İletişimi Olumsuz Etkileyen Unsurlar

Aile içerisinde iletişim bazı olumsuz durumlardan, bireylerin iletişim içerisinde yanlış tutum ve davranışlarından dolayı olumsuz etkilenebilmektedir. Bu hususların başında aile bireylerin birbirlerine saygı göstermesi gelmektedir. Aile içinde saygı kavramının esas alınması ve gerek anne-baba gerekse çocuk ve ebeveynler arasındaki ilişkiler daha sağlıklı ve anlaşılır hale gelmektedir.

Aile içindeki iletişimi olumsuz yönde etkileyen bir diğer husus; dürüstlükten uzaklaşarak baskıcı ve dayatmacı tutum sergilemektir. İletişim sırasında bireye sürekli zorlayıcı ve dayatmacı komutlar vermek aile içinde de bireyleri birbirlerine karşı uzaklaştırmakla birlikte birbirlerini anlamalarını da zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda aile bireylerinin birbirine ilgisiz davranması sağlıklı iletişimi engellemektedir. Bununla birlikte aile üyelerinin küs olması ve hatta bireylerin birbirlerini cezalandırmak için tutumlar sergilemeleri aile içinde sağlıklı iletişimi engellemektedir.

Ailede Sağlıklı İletişim İçin Aile Bireyleri Birbirlerini Etkin Şekilde Dinlemeli

"<yoastmark

Aile içinde sağlıklı iletişim kurmanın temelinde aile bireylerinin birbirini etkin yani verimli şekilde dinlemeleri gelmektedir. Çoğu zaman aile içerisinde bireylerin duydukları ile anladıkları farklı olmaktadır. Bu durum dinleyen kişinin beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir. Böylece bireyler karşısındaki diğer aile ferdini ne kadar dinlese de duymak istediğini anladığı için iletişimde kopukluk olacaktır ve dolayısıyla da aile içinde sağlıklı iletişim kurulamayacaktır.

Aile içerisinde sağlıklı iletişimin ön koşulu kesinlikle ilk olarak karşı taraftan gönderilen mesajı ön yargısız şekilde dinleyerek gönderilmek istenen mesajı anlamaktır. Ön yargıyla birey aile ferdinin söylediğini dinliyor gibi olsa da aslında çoktan dinlemeyi bırakmış ve anladığını sandığı mesaja vereceği cevabı hazırlamaya başlamıştır. Bu noktada da mesajı doğru algılayamayacağı için aile fertleri arasında sağlıklı iletişim kurulamayacaktır.

Ailede Sağlıklı İletişim İçin Aile Bireyleri Kararlarının Sorumluluğunu Almalı

Aile içerisinde her bireyin üzerine yüklenmiş sorumlulukları vardır. Anne, baba ve çocuklar bu sorumlulukları yerine getirmekle birlikte; aynı zamanda aile içerisinde sorumluluklarının ve konumunun el verdiği kadar karar alma özgürlüğüne de sahiptir. Bu noktada eğer aile içerisinde sağlıklı bir iletişim kurulmak isteniyorsa öncelikle aile bireylerinin aldığı kararın sorumluluğunu da almayı öğrenmelidir.

Annenin ev düzenindeki sorumluluklarına dair aldığı kararlar, babanın ve çocuğun yapabilecekleri doğrultusunda aldığı kararlar aynı zamanda beraberinde sorumluluklar getirmektedir. Ancak aile içinde eğer aile bireyleri karar alırken bu kararların sonuçlarını kabul etmez ve reddederse bu noktada aile içinde kurulan iletişim sağlıklı olmayacaktır.

Aile İçinde Ortak Karar Verilmeli

Bir aile için iletişimin sağlıklı, huzurun yüksek oranda olabilmesi için o ailede demokratik ortamın olması yadsınamaz gerekliliktir. Aile içinde bir karar verilirken her bireye mutlaka aile içindeki rolüne göre fikri sorulmalıdır. Bu demokratik ortam bireylerin aile içinde ait olma duygusunu güçlendirecektir ve iletişimin ön yargısız, daha anlaşılabilir olacağını sağlayacaktır.

Zorlayıcı tutumlar aile içinde bireylere olumsuz etki yaratmaktadır. Eğer aile içinde bir karar ortak olarak değil bireysel olarak verilip, o karara diğer aile bireylerin muhakkak uyması istenirse böyle bir ortamda bireyler arasında sağlıklı iletişim kurulması oldukça zordur.

Aile Bireyleri Birlikte Vakit Geçirmeli

Aile Bireyleri Birlikte Vakit Geçirmeli
Aile Bireyleri Birlikte Vakit Geçirmeli

Sağlıklı iletişimin temel taşlarından birisi de birbirlerini tanıma, duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Her ne kadar aile içinde bireylerin birbirlerini tanıdıkları düşünülse de aile fertleri birbirleriyle kaliteli vakit geçirmedikleri takdirde; her konuda duygu ve düşüncelerini de anlamaya ve yorumlamaya fırsat bulamayacaklardır. Bu durum iletişim sırasında ön yargıya ve dinlemeden önce cevap hazırlamaya neden olacaktır.

Sağlıcakla Kalın.

#Beğendiyseniz Yıldız Vermeyi Unutmayın!

Yazar: Annemce

Annemce, kadın ve çocuk sağlığı, hamilelik, bebek sağlığı, tüp bebek konularında bilgili uzman kişilerden oluşmaktadır. Sorularınızı Lütfen Yorum Bölümü veya Soru Cevap Forumundan Bizlere İletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.